Некрологът

Некрологът Некрологът представлява информативна страница, която служи за оповестяване на смъртта на даден човек и за отбелязване на настъпването на определена годишнина от нея. Поради непредвидимия характер на смъртта, предизвикана…

Continue ReadingНекрологът

Когато настъпи смърт при наблюдавани грижи

Когато настъпи смърт при наблюдавани грижи В ситуации, когато вашият близък е бил под наблюдение, като старчески дом или болница по време на смъртта, техният персонал незабавно ще уведоми вас…

Continue ReadingКогато настъпи смърт при наблюдавани грижи

За какво са хамалите на погребението?

За какво са хамалите на погребението? Според православната традиция ковчегът с тялото на починалия трябва да се носи от мъже, които не са роднини на починалия. Случва се обаче сред познатите…

Continue ReadingЗа какво са хамалите на погребението?

Колко смъртни удостоверения са ми необходими?

Колко смъртни удостоверения са ми необходими? Броят на свидетелствата за смърт, които имате нужда, ще зависи от вашите индивидуални обстоятелства.  Свидетелствата за смърт обикновено се изискват за уреждане на делата на…

Continue ReadingКолко смъртни удостоверения са ми необходими?