Когато настъпи смърт при наблюдавани грижи

В ситуации, когато вашият близък е бил под наблюдение, като старчески дом или болница по време на смъртта, техният персонал незабавно ще уведоми вас и властите. Ако сте съобщили на съоръжението, че ще работите с погребалната агенция Траур , трябва да се свърже незабавно с нас, за да ви помогне да продължите.

В случаите, когато любим човек е бил в грижата на програма за хоспис, първото ви обаждане трябва да бъде при тях, където представител ще ви предостави инструкциите и процедурите за придвижване напред. Програмата на хосписа също може да бъде уведомена за следовател или медицински специалист. След освобождаване от грижите на хосписа, вие ще се свържете с нас

На всяка крачка от пътя ние предоставяме състрадателни напътствия след смъртта на любим човек. Моля, свържете се с нас днес на 0886068614 за незабавна помощ и отговори на вашите въпроси.

Вашият коментар