Когато настъпи смърт у дома

Ако смъртта се случи у дома и починалият е бил под грижите на лекар, член на семейството незабавно трябва да ни се обади директно 0886068614

Ако смъртта се случи у дома и тя е случайна или неочаквана, от решаващо значение е също да се обадите на 112, преди любимият да бъде изнесен от дома.

Вашият коментар