Колко смъртни удостоверения са ми необходими?

Броят на свидетелствата за смърт, които имате нужда, ще зависи от вашите индивидуални обстоятелства.  Свидетелствата за смърт обикновено се изискват за уреждане на делата на починалия. Следователно необходимият брой ще зависи от количеството и състоянието на тези активи. Може да пожелаете да се консултирате с вашия юридически съветник по тази тема. Може също да пожелаете да изтеглите нашия контролен списък с места, където обикновено са необходими свидетелства за смърт, като използвате връзката, предоставена по-долу.

Вашият коментар