Погребални Услуги предлагани от ТРАУР

Погребални Услуги

Когато загубим наш близък, ние имаме възможност да направим нещо за него в последният му час. В този силно стресов момент, с внимание към всеки детайл, опитният ни персонал е до вас, за да даде напътствия, човещина и лично отношение по организацията на изпращането на вашите близки. В страданието и тежкият момент, ние сме на ваше разположение. За нас е важно да сме честни и откровени и се стараем да предоставим професионалните си грижи с възможно най-добро качество. Ние сме на едно телефонно обаждане.

В зависимост от желанието Ви ритуалът при погребение е граждански или църковен. Също така може да няма ритуал. Граждански ритуал се заплаща в траурна агенция ТРАУР, а всички църковни такси, вкл. заплащане на свещеника отделно. Погребална агенция ТРАУР разполага със специализиран транспорт за страната и чужбина.

Според православната религия, право на християнско погребение има всеки, който приживе е бил кръстен. Преди опелото покойния се изкъпва, като символ на това, че ще застане чист пред Бог преди Възкресението си. Облича се, а върху гърдите се слага икона. Полага се в ковчега с лице на горе, със затворени очи и уста, а ръцете са скръстени на гърдите в знак на вярата към разпнатия Христос. В дома и в църквата при опелото покойника е обърнат с лице на изток в символ на очакване на Второ Христово пришествие. Запалват се свещи, които символизират преминаването на умрелия от свят на мрак, към вечното жилище на светлината. След опелото се прави шествие до гроба, което се води от свещеника извършил опелото, покойника се погребва в гроб с глава сочеща на запад и лице гледащо на изток. Често опелото се извършва на самия гроб. След погребението, на гроба се поставя дървен кръст, символизиращ вярата на покойния в християнската религия, а след година, върху новия гроб се поставя надгробен паметник или надгробна плоча.

* При желание и интерес фирмата извършва и луксозни погребения с масивни поръчкови ковчези, частна ритуална зала за прощаване и квалифициран обслужващ персонал, кетъринг и напитки.

Погребална Агенция ТРАУР разполага и със собствена Хладилна Камера

Погребение в София

Погребението в София може да се осъществи по няколко начина, ако притежавате или имате право на ползване за фамилно гробно място, закупено за вечни времена и вашия близък и е от съответния род, Вие може да наредите погребението да бъде и извършено там. Екипът на погребална агенция , ще направи нужната консултация,за да се вземе решение кое ще бъде най-правилното място.

Столична община осигурява безплатно ново гробно място за жители на София в гробищен парк „Софийски Централни“. Първите 8 години за ползването на гроба не се заплаща такса

Гробищен парк Централни софийски гробища, гробищен парк Малашевци, гробищен парк Бакърена фабрика и кварталните гробища има възможност единствено за фамилни гробни места. По селата около София се извършват погребения само по адресна регистрация с разрешение за погребение от самото село.

Извън тези възможности за погребение в София, имате възможност за погребение в град по местоживеене или в местно гробно място в съответното населено място било село или град, по настоящ и постоянен адрес в цяла България.

Граждански или църковен ритуал

В зависимост от желанието Ви ритуалът при погребение е граждански или църковен. 

Цената на едно погребение е индивидуална и се формира на базата на избраните от клиента артикули и услуги

Основното което включва е:

 • Изваждане на смъртен акт
 • Административно оформяне
 • Ковчег – обикновен
 • Покров
 • Хладилна камера
 • Изкопаване и зариване на гроб
 • Товаро-разтоварна дейност в гробищен парк
 • Катафалка в гробищен парк
 • Некролози
 • Надгробен знак – кръст
 • Извозване от адрес или болница

Необходими документи:

ЗА ПОГРЕБЕНИЕ В НОВ ГРОБ

1. Лична карта или паспорт на починалото лице

2. Съобщение за смърт, издадено от лекар

3. Попълва се декларация за нов гроб от родственик

 

ЗА ПОГРЕБЕНИЕ В СТАР ГРОБ

1. Лична карта или паспорт на починалото лице

2. Съобщение за смърт, издадено от лекар

3. Фактура или квитанция за платено гробно място (вечни времена)

4. Удостоверение за наследници на титуляра на гробното място – в ОРИГИНАЛ (обикновено титуляр е първият погребан в гробното място)

5. Да са изминали осем години от предишното погребение

6. Ако покойния не е пряк наследник, се изисква съгласието на всички наследници, фигуриращи в удостоверението за наследници

За транспортиране на покойник в провинцията е необходимо:

1. Съобщение за смърт издадено от личния доктор на покойния

Ако покойния е починал в болнично заведение документа се издава от там.

2. Лична карта или паспорт на покойния.

3. Смъртен акт