Погребални Услуги предлагани от ТРАУР

Кремация

Кремирането на телата на покойниците се извършва в нови съвременни кремационни пещи в крематориума в гр. София. За извършване на кремацията, тялото задължително трябва да е в дървен ковчег и в него не трябва да има метални части, предмети и материали. Горивният процес в пещите е напълно автоматизиран и не позволява влизане на повече от един ковчег. Температурата, при която изгаря тялото, е 800°-1000°С. Средната продължителност на една кремация е около 70 минути. След приключване на горивния процес праха се запечатва в урна.

Кремация се избира при определени случаи, като съответно първото и най-важно е желанието на покойния. Ако е било да бъде изпълнено като кремация се осъществява и се изпълнява.Когато няма възможност за погребение или не са изтекли 8 години от срокът поставен като санитарен срок за погребение близките могат да изберат да бъде извършена кремация и урната да бъде положена в съответния гроб преди навършването на 8 години от последното погребение.Кремация може да се избере от преживял съпруг /съпруга или син/ дъщеря като се предоставят съответните удостоверения. Удостоверение за наследници или удостоверение за родствени връзки по изключение могат да се приемат за възложители племенници когато са единствени наследници в рода.

За извършване на кремацията е необходимо да се предостави разрешително за кремация от лекаря установил смъртта.Удостоверение за родствени връзки или за наследници, Акт за граждански брак (ако съпруг или съпруга нарежда кремацията ) или акт за раждане (ако син или дъщеря), майка/ баща, сестра /Брат (ако покойния е неженен без деца или детето е непълнолетно ) нареждат кремацията. Акт за смърт издаден на база на съобщение за смърт и лична карта.

Понякога се бърка "съобщението за смърт" с "акт за смърт" това са два различни документа.

В зависимост от желанието Ви ритуалът при кремация е граждански или църковен. Също така може да няма ритуал. Граждански ритуал се заплаща в Траурна агенция Траур, а всички църковни такси, вкл. заплащане на свещеника отделно..

За да бъде извършена кремация са необходими следните документи:

 1. Съобщение за смърт издадено от личния доктор на покойния.
  Ако покойния е починал в болнично заведение документа се издава от там.
 2. Талон за кремация издаден от доктора установил смъртта.
 3. Лична карта или паспорт на покойния.
 4. Декларация за кремация попълнена от най-близкия по права линия.
 5. Документ удостоверяващ родствената връзка /акт за брак, удостоверение за раждане/

За урнополагане са необходими следните документи:

 1. Фактура или квитанция за платено гробно място /урнова ниша/ където ще се полага урната.
 2. Удостоверение за наследници.
 3. Ако урната ще се полага в провинцията е необходима служебна бележка от гробищния парк, че имате гробно място където да бъде положена урната.
 4. Удостоверение за наследници.
 5. Урната може да бъде положена в стара урнова ниша. Изискваните документи са същите както при полагането в старо гробно място. В този случай не е необходим санитарен период от 8 години след последното погребение.
 6. Нови урнови ниши на територията на гр. София в момента се отпускат в Централните софийски гробища, гробищен парк „Бакърена фабрика“, гробищен парк „Малашевци”.
 7. Урната може да стои в домът на близките, като за целта трябва да попълнят декларация за това.

При желание на клиента урната може да бъде положена в нова луксозна урнова ниша Гробищен парк Централни софийски гробища, гробищен парк Малашевци, гробищен парк Бакърена фабрика или гробище за което има разрешение.

Услугата включва:

 • Административно обслужване
 • Издаване на смъртен акт
 • Запазване на ден и час за ритуала
 • Кремация
 • Хладилна камера
 • Урнова табела с трите имена на покойния
 • Урна
 • Некролози
 • Покров/драперия
 • Консултация и посещение на адрес
 • Доставка на траурни стоки
 • Присъствие на служител на фирмата през цялото време Цената варира според изисквания за допълнителни услуги и екстри.