Панихида

Възпоменателните обреди са свързани с вярата в безсмъртието на човешката душа и във възможността задгробната съдба на починалите да бъде облекчена от молитвите и добрите дела на техните близки.

В старозаветната епоха са почитани гробове на святи хора, за което говори Спасителят в изобличителното си слово срещу книжниците и фарисеите „Горко вам, книжници и фарисеи, лицемери, задето зидате гробници за пророците, украсявате паметниците на праведните…“ (Мат.23:28). В „Апостолски постановления“ (380 г.) са посочени дните, в които трябва да бъдат поменавани починалите.

Панихиди(възпоменателни последования) се извършват на третия, деветия, двадесетия, четиридесетия ден и на три, шест и девет месеца и годишнините от смъртта на починалите християнини.

Необходими неща за извършване на панихида:

  1. пита (жито, брашно и др.)
  2. червено вино

Храма извършва ритуалите по ценоразписа на Софийска света митрополия.

Вашият коментар